Dabas studija

Skolotāja: Sandra Osīte

Audzēkņi iepazīst dabas materiālu daudzveidību, kā arī citu floristikā izmantojamo materiālu klāstu. Apgūst dažādas tehnikas ziedu kompozīciju un pušķu veidošanā, dekoru izgatavošanā. Darbojoties floristikas pulciņā attīstās audzēkņu iztēle un tiek apgūtas patstāvīga radošā darba iemaņas. Nodarbībās tiek veidotas  skaistas lietas sev un saviem mīļajiem! Audzēkņi piedalās izstādēs un konkursos, radošajās darbnīcās.

 Uzņem audzēkņus no 7 līdz 25 gadiem

Bauskas iela 88, 402. kabinets