Pirmsskolas deju pulciņš “SAULĪTE”

Skolotāja: Uva Eglīte

Pulciņā bērni apgūst rotaļas, dejas, rotaļdejas, sižetiskās dejas. Attīsta audzēkņu vispārējo fizisko sagatavotību un spējas, veicina pareizu stājas veidošanos. Attīsta domāšanu, muzikalitāti, ritma izjūtu. Bērni uzstājas dažādos pasākumos, kur iegūst prasmi orientēties telpā un uzstāties uz skatuves. Koncertē Rīgas Jauno tehniķu centra rīkotajos pasākumos, piedalās Rīgas pilsētas skatēs.

Uzņem dalībniekus no 3 līdz 7 gadiem.

 306. kabinets, aktu zāle
 
Pieteikšanās: egliteuva@gmail.com