Pirmsskolas bērnu estētikas skoliņa “Mazā pūces skola”

Skolotājas:  Sanita Zīverte, Santa Muceniece

Rīgas Jauno tehniķu centra pirmsskolas bērnu estētikas skolā “Mazā pūces skola” darbojas pirmsskolas vecuma bērni no 3 gadu vecuma. Nodarbībās attīstām griešanas, līmēšanas, zīmēšana, krāsošanas prasmes, darbojamies ar plastilīnu, dažādiem dabas materiāliem, mācāmies burtus un tiem atbilstošos simbolus, ciparus, nostiprinām izpratni par krāsām, pilnveidojam rokrakstu, pildot dažādas darba lapas, kopīgi pārrunājam norises dabā, dalāmies pieredzē, atmiņās par dažādiem notikumiem, attīstām stāstītprasmi pēc attēla, veidojam stāstījumus ar konkrētiem sākumburtiem, attīstām prasmi atstāstīt dzirdēto pasaku vai stāstu, mācāmies tautasdziesmas un dzejoļus un darām vēl daudz un dažādu vecumam atbilstošu un bērnus saistošu nodarbju.

208.kabinets

Dalības maksa – 10.00 € mēnesī.