Par mums

rjtc_logo

Rīgas Jauno tehniķu centrs dibināts 1951.gada 1.janvārī, sākotnēji kā Rīgas Jauno tehniķu stacija.
2011.gada 1.janvārī iestāde svin 60 gadu jubileju.
1951. gadā RJTC darbību sāka ar 4 pulciņiem, tagad darbojas 33 pulciņi, kurus vada 27 profesionāli, radoši, sirsnīgi un bilingvāli strādājoši pedagogi.

Rīgas Jauno tehniķu centra mērķis ir iesaistīt bērnus, skolēnus un jauniešus tehniskās jaunrades, sporta, dejas, mūzikas un vizuāli lietišķās mākslas interešu pulciņos, palīdzēt bērniem, skolēniem un jauniešiem lietderīgi izmantot savu brīvo laiku, veicināt radošas darba pieredzes veidošanu, profesionālās orientācijas jautājumu risināšanu.

Galvenais uzdevums ir atbilstoši katra audzēkņa vecumam un vajadzībām nodrošināt iespējas attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotu patstāvīgu un vispusīgu personību, nostiprinātu bērnu, skolēnu un jauniešu pozitīvu attieksmi pret pamatvērtībām, arī pret sevi, iemācītu viņiem integrēties mūsdienu daudzslāņainajā sabiedrībā.

Interešu izglītības darbs sekmē bērnu, skolēnu un jauniešu prasmju un dažādu talantu attīstību un samazina sabiedrības degradācijas virzību – skolēnu un jauniešu alkoholismu, narkomāniju, huligānismu.

Skolotāju radošais kolektīvs neaprobežojas tikai ar darbu pulciņā. Tiek atbalstīti talantīgākie audzēkņi dalībai pilsētas, valsts un starptautiskajos pasākumos: sacensībās, konkursos, izstādēs.
Skolēnu brīvdienās tiek rīkotas radošās un atpūtas nometnes.
Katram pulciņam ir sava darba specifika un ikviens skolotājs cenšas strādāt pēc iespējas radošāk, kvalitatīvāk un profesionāli.