Tematiskās nodarbības

Rīgas Jauno tehniķu centra struktūrvienība “Dabaszinību skola” (Ernestīnes ielā 8A) piedāvā tematiskās nodarbības skolām. Tematiskās nodarbības Rīgas pašvaldības izglītības iestādēm ir bezmaksas un tās notiek trešdienās no plkst. 9.00 – 13.00, Ernestīnes ielā 8A, Rīgā.

Uz tematiskajām nodarbībām aicinām iepriekš pieteikties:

Tel. : 67474601

rjtc@riga.lv

RJTC piedāvātās tematiskās nodarbības dārzā, siltumnīcās, klasēs.

2022./2023. m.g. 2. semestris

  1. Orientēšanās dārzā, izmantojot karti. Ir sagatavota darba lapa ar objektu attēliem, kuri ir jāatrod skolas teritorijā, izmantojot karti. Nodarbība tiek piedāvāta tikai labos laika apstākļos rudenī un pavasarī (1.-6.kl.).
  2. Interaktīvā siltumnīca. Skolēni veic uzdevumus par telpaugiem skolas siltumnīcās, aizpildot darba lapas (1.-6.kl.)
  3. Optiskās ilūzijas. Skolēniem tiek sniegta informācija par optiskajām ilūzijām. Ir iespēja pašiem izveidot savu optisko ilūziju (1.-6.kl.).
  4. Augu mikroskopēšana. Skolēni veic uzdevumus par  augiem skolas siltumnīcā (1.-6.kl.)
  5. Ziedu analīze Skolēni veic uzdevumus par  ziediem skolas siltumnīcā (1.-6.kl.)
  6. Lapu Analīze Skolēni veic uzdevumus par  augu lapām skolas siltumnīcā (1.-6.kl.)