Tematiskās nodarbības

Rīgas Jauno tehniķu centrs

Dabaszinību skola

piedāvā tematiskās nodarbības

Ernestīnes ielā 8 A, plkst. 09.00 līdz 13.00

(Iepriekš piesakoties)

Tel. : 67617732

RJTC piedāvātās tematiskās nodarbības 2020./2021.mācību gadā

1. Elektriskās ķēdes. Elektroniskie kontruktori. Skolēni saslēdz virknes un paralēlo slēgumu. Izmantojot elektroniskos kontruktorus, skolēniem ir iespēja saslēgt dažādus slēgumus pēc shēmām. (180 shēmu veidi) (1.-6.kl.)

2. Kustība un berze. Skolēniem ir iespēja aizpildīt darba lapas par palielinātu un samazinātu berzi, par situācijām, kur berze ir derīga vai kaitīga. Praktiski tiek izgatavoti vienkārši modeļi, kur var novērot kustību un berzi darbībā. (4.-6.kl.)

3. Magnēti. Skolēni veic eksperimentus ar magnētiem un dzelzs skaidiņām, noskaidro, kādus priekšmetus magnēti pievelk, vēro magnētisko lauku. Ir iespēja darboties ar magnētisko konstruktoru. (1.-6.kl.)

4. Gaisma. Spoguļi. Tiek noskaidrota spoguļu izmantošana. Skolēni veic eksperimentus ar spoguļiem. (1.-6.kl.)

5. Skaņa. Skolēniem tiek demonstrēts, kā izplatās skaņa. Tiek izgatavoti vienkārši skaņas instrumenti. (1.-6.kl.)

6. Ieži un minerali. Skolēni iepazīstas ar minerālu un iežu kolekciju. Tiek veikts uzdevums par minerālu un iežu izmantošanu. Ir iespēja izveidot vulkāna modeli (sodas un etiķa vulkāns). (3.-6.kl.)

7. Ārstniecības augi un indīgie augi. Skolēni uzzina par izplatītākajiem ārstniecības augiem, par to pareizu vākšanu, drogu uzglabāšanu un lietošanu. Tiek iepazīti ārstniecības augi pēc drogām. Tiek iepazīti Latvijas savvaļas indīgie augi. Ir sagatavotas darba lapas ar uzdevumiem. (3.-6.kl.)

8. Zinātnes rotaļlietas. Skolēni izgatavo vienkāršus lidmodeļus, līdzsvara rotaļlietas, skaņas instrumentus no dažādiem materiāliem. Lietu otrās dzīves piemēri. (1.-4.kl.)

9. Augu noteikšana. Nodarbības laikā, izmantojot vienkāršus ilustrētus augu noteicējus, skolēni atpazīst augus. Tiek izmantoti pašu ievāktie augi, augu herbāriji, augu fotogrāfijas. Tiek noteikti arī koki pēc lapām un pēc zariem un pumpuriem . (4.-6.kl.)

10. Vielu blīvums. Tiek veidoti cukura blīvuma stabi mēģenēs, izmantojot dažādas koncentrācijas iekrāsotu cukura sīrupu. (3.-6.kl.)

11. Optiskās ilūzijas. Skolēniem tiek sniegta informācija par optiskajām ilūzijām. Ir iespēja pašiem izveidot savu optisko ilūziju. (1.-6.kl.)

12. Interaktīvā siltumnīca. Skolēni veic uzdevumus par telpaugiem skolas siltumnīcās, aizpildot darba lapas. (3.-6.kl.)

13. Vides spēles. Skolēni iepazīst bioloģisko daudzveidību, spēlējot interesantas spēles par augiem un dzīvniekiem, barības ķēdēm. (1.-6.kl.)

14. Orientēšanās dārzā, izmantojot karti. Ir sagatavota darba lapa ar objektu attēliem, kuri ir jāatrod skolas teritorijā, izmantojot karti. Nodarbība tiek piedāvāta tikai labos laika apstākļos rudenī un pavasarī. (1.-6.kl.)