Lietišķā datorika – Sāc programmēt

Skolotāja: Indra Siksaliete

Pulciņā uzņem dalībniekus no 7 līdz 25 gadiem

405. kabinetā