Vizuālā māksla

Skolotāja: Anita Zīverte

Vizuālās mākslas pulciņā ne tikai zīmē  un glezno, bet arī veido kolāžas, strādā ar plastilīnu. Jaunu ideju meklēšanā izmanto arī medijus. Galvenā pulciņa prioritāte – radošs un mākslinieciski progresējošs audzēknis.

Uzņem dalībniekus no 3 līdz 25 gadiem.
 
401.kabinets
 
vizualamaksla1