Administrācija

Ramona Šmitiņa – Rīgas Jauno tehniķu centra direktore
Aina Indriksone – direktores vietniece izglītības jomā
Dins Bahs – direktores vietnieks izglītības jomā
Vija Voite – direktores vietniece administratīvi saimnieciskā darbā
Jānis Rage-Raģis – struktūrvienības “Dabaszinības skola” vadītājs
Laura Timša – izglītības metodiķe 
Sanita Zīverte – izglītības metodiķe
Santa Muceniece -izglītības metodiķe
Madara Kalniete – pilsētas izglītības metodiķe vides izglītības jomā
Laura Koniševa – biroja administratore