Radiovadāmie automodeļi

Skolotājs: Ēvalds Butāns

Pulciņa audzēkņi iegūst zināšanas par radiovadāmo automodeļu uzbūvi, modeļu veidiem un to komponentu darbības principiem.Regulāri tiek pilnveidotas iemaņas automodeļu vadīšanā gan treniņos, gan sacensībās. Iemācās strādāt ar dažādiem instrumentiem, pielietojot daudzveidīgus materiālus.

Uzņem dalībniekus no 10 līdz 25 gadiem.

Nodarbības notiek Bauskas ielā 88, 310.kabinets

radiovadamie automodeli