Piekļūstamības paziņojums

Rīgas Jauno tehniķu centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Rīgas Jauno tehniķu centra tīmekļvietni – https://www.rjtc.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rīgas Jauno tehniķu centra tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Galvenā navigācija: ar TAB taustiņu daļēji var piekļūt visiem tīmekļvietnes navigācijas elementiem un to apakšsadaļām, vizuālais fokuss nav izcelts.
  • Pamatstruktūras pārbaude: lapā netiek atrasti visi galvenie pamatstruktūras elementi.
  • Tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss: nav izcelts vizuālais fokuss.
  • Attēlu tekstuālā alternatīva: nav izvietotas attēlu tekstuālās alternatīvas.
  • Krāsu kontrasti: daži elementi ir ar nepietiekamu krāsu kontrastu.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.08.2023.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: šeit.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Lūdzu sazinieties ar mums, rakstot informācijas pieprasījumu uz e-pasta adresi rjtc@riga.lv, norādot saiti uz nepieciešamo saturu un formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: rjtc@riga.lv

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 20 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 28.08.2023 un atkārtoti pārskatīts.

Šo paziņojumu apstiprināja direktore Ramona Šmitiņa.