Datorgrafika

Skolotāja: Gunta Andersone

Datorgrafikas pulciņā audzēkņiem ir iespēja apgūt digitālos medijus un realizēt savas radošās idejas digitālā formātā. Mācību laikā tiek apgūtas datorgrafikas programmas, attēla kompozīcija, tiek dots ieskats darbu sagatavošanai poligrāfijā.

Audzēkņi attīstīs prasmi veidot un vērtēt datorgrafikas darbus, kā arī apgūs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzienus.

Mērķauditorija: Bērni un jaunieši no 10- 25 gadiem.

410. kabinets

Dat