Datorgrafika

Skolotāja: Maija Biteniece

Datorgrafika ir viena no svarīgākām nozarēm informācijas tehnoloģiju jomā mūsdienās, jo tā atbild par vizuālās informācijas attēlošanu lietotājam.  

Datorgrafikas pulciņā audzēkņiem ir iespēja apgūt daudzveidīgus digitālos medijus un realizēt savas radošās idejas digitālā formātā. Mācību laikā tiek apgūtas dažādas datorgrafikas programmas, attēla kompozīcija, krāsu mācība, dizaina radīšanas pamatprincipi. Tiek veidotas foto kolāžas, tekstuāli salikumi, ilustrācijas, komiksi un animācijas. Audzēkņi attīsta prasmi veidot un vērtēt datorgrafikas darbus, kā arī apgūst informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzienus. 

Mērķauditorija: Bērni un jaunieši no 10- 25 gadiem.

410. kabinets