Zīmēšanas, gleznošanas un veidošanas pulciņš “Dabas studija”

Skolotājs: Viola Rogule 

Zīmēšanas, gleznošanas un veidošanas pulciņā “Dabas studija” ir iespēja apgūt zīmēšanas, gleznošanas un veidošanas pamatus, kā arī pilnveidot jau iegūtās iemaņas un prasmes. Zīmēšanā un gleznošanā iespēja darboties dažādās tehnikās, veidošanā- iepazīt un izmēģināt dažādus materiālus un to pielietošanas iespējas. Iespēja izmēģināt roku zīda apgleznošanā. Skolotājas palīdzēs realizēt idejas, ļaujot audzēkņiem izpausties un veicināt radošumu. 

Uzņem dalībniekus no 4-6 gadiem un 7-20 gadiem

Nodarbības notiek Ernestīnes ielā 8a, Mākslas mājā

E-pasts, tālr.: vrogule@edu.riga.lv , 26621899