Zīmēšanas, gleznošanas un veidošanas pulciņš “Dabas studija”

Skolotājs: Viola Rogule 

Pulciņā “Dabas studija” ir iespēja apgūt zīmēšanas, gleznošanas un veidošanas pamatus, kā arī pilnveidot jau iegūtās iemaņas un prasmes.  Zīmēšanā un gleznošanā iespēja darboties dažādās tehnikās, veidošanā- iepazīt un izmēģināt dažādus materiālus un to pielietošanas iespējas. Iespēja izmēģināt roku zīda apgleznošanā. Skolotājas palīdzēs realizēt idejas, ļaujot audzēkņiem izpausties un veicināt radošumu. 

Uzņem dalībniekus no 4-6 gadiem un 7-20 gadiem

Nodarbības notiek Ernestīnes ielā 8a, Lielajā klasē

E-pasts, tālr.: vrogule@edu.riga.lv , 26621899