Foto

 
Skolotāja: Zita Krišjānova
 
Foto pulciņā audzēķņi mācās fotogrāfēt, veidot kompozīciju. Mācās apstrādāt bildes.

Uzņem dalībniekus no 7 – 25 gadiem.

Bauskas iela 88, 410., 412. kabinets