Foto

 
Skolotāja : Gunta Andersone
 
Foto pulciņā audzēķņi mācās fotogrāfēt, veidot kompozīciju. Mācās apstrādāt bildes.
 
Uzņem dalībniekus no 7 – 25 gadiem.
410., 412. kabinets