Foto

410., 412. kabinets
Skolotāja : Gunta Andersone
Uzņem dalībniekus no 7 – 25 gadiem.