Raķešu modelisms

Skolotājs: Viktors Rošonoks

Apgūst intereses un spējas tehniskajā modelēšanā, konstruktīvu domāšanu un  tehniskās jaunrades pieredzi. Apgūst darba prasmes, strādājot ar dažādiem materiāliem, lietojot sadzīvē izmantojamus instrumentus, darbarīkus un tehniku. Katrs audzēķnis izgatavo atbilstoši savām spējām dažādus raķešu modeļus.

Uzņem audzēkņus no 7 – 25 gadiem.

117. kabinets

RAKETES