LEGO

Skolotāja: Vizma Virse, 

Nodarbībās audzēkņi darbojas ar LEGO konstruktoriem. Katrā nodarbībā iepazīst pasauli (dzīvā daba, tehnika, fantāzijas tēli, arhitektūra), kurā dzīvojam un ataino to no LEGO klucīšiem. Apgūst prasmes veidot plaknes un telpiskus objektus. Pilnveido prasmes realizēt savas idejas un darboties “soli pa solim” pēc instrukcijas. Darbojoties ar LEGO klucīšiem, bērni attīsta roku un pirkstu veiklību un fantāziju, prasmi izteikt savas domas,  komunicēt ar vienaudžiem. Pulciņa audzēkņi piedalās Rīgas pilsētas LEGO konstruktoru sacensībās un izstādēs.

Uzņem dalībniekus no 3 līdz 12 gadiem.

Bauskas iela 88, 404. kabinets

leggo