Vēsture

…ir pagājuši pieci gadi kopš Rīgas Jauno tehniķu centrs atzīmēja savu pastāvēšanas 60 gadus. 2016. gada 1. janvārī centram palika – 65.

Kā veicās Rīgas Jauno tehniķu centra pēdējos piecos gados?

Katru rudeni mēs sagaidījām ar satraukumu – ko atnesīs jaunais mācību gads, kādi  būs jaunie audzēkņi. Mūsu centrs ir labvēlīgs pret visiem, kas šeit ienāk – gan audzēkņi, audzēkņu vecāki, jaunie skolotāji, darbinieki. Centrs, skolotāji, audzēkņi – trīs savstarpēji saistīti vārdi, kuri nevar pastāvēt atsevišķi par sevi. Priecājos, ka mūsu centru par savu izvēlējušies sportiski, zinātkāri, veidot un meistarot kāri bērni un jaunieši galvenokārt no Rīgas, un arī no citiem rajoniem un valsts pilsētām. Priecājos, ka mūsu Centrā strādā vislabākie, visradošākie skolotāji, kuriem Centrs ir dzīvesveids, sirdslieta un hobijs un protams arī darbs.

Pasaule ap mums mainās ļoti strauji un piedāvā arvien vairāk un vairāk izaicinājumu. Viens no šiem izaicinājumiem ir strādāt un radoši pilnveidoties, augt, attīstīties un gūt panākumus. Tas uzliek lielu atbildību pedagogiem un prasa daudz spēka no mūsu audzēkņiem. Mēs Rīgas Jauno tehniķu centra saime, piedāvājam audzēkņiem iespēju izrauties, veikt savus pirmos nozīmīgos izgudrojumus un atklājumus, apgūt pirmās iemaņas un prasmes, lai spertu drošu soli nākotnes virzienā – kļūstot par nākotnes cilvēku. Lai mums visiem šeit esošiem ir iespēja saņemt no Centra pašu labāko, dalīties ar to un nest to tālāk pasaulē!

2015./2016. mācību gadā īstenojam piecas dažādas programmas:

  1. tehniskās jaunrades programma – iespēja darboties 15 dažādos pulciņos (minikāri, kartings, 3 veida lidmodelisms. Raķešu modelisms, pūķu modelisms, kuģu modelisms, dzelzceļa tehnikas modelisms, robotika, lego, radio vadāmo auto modelisms, trases automodelisms, tehniskā modelēšana un konstruēšana);
  2. kultūrizglītības programma – iespēja pilnveidoties 11 pulciņos (vizuālā māksla, keramika, papīra plastika, floristika, pērļošana, aksesuāru pasaule, dejošana (3-7 gadi), skaņu studija). Radošās industrijas pulciņi- datorgrafika, foto, video jaunrade un montāža.
  3. sporta interešu izglītības programma – piedāvā darboties 7 pulciņos (lakross, interkross, florbols, futbols, dažādas sporta spēles, taekwondo, ielu vingrošana, šahs)
  4. vides interešu izglītības programma – iespēja audzēkņiem sevi pilnveidot 1 pulciņā (dabas studija)
  5. citas interešu izglītības programmas – iespēja apgūt prasmes 3 pulciņos (jaunsargi, angļu valoda, Mazās Pūces skola)

Vēl Rīgas Jauno tehniķu centrā darbojās – pirmskolas vecuma bērnu pieskatīšanas centrs (bērniem no 2 – 5 gadu vecumam) un brīvā laika istaba – audzēkņiem, kuri atnāk pēc skolas un interesanti pavada laiku, arī gatavo nākošās dienas mājasdarbus.

Šobrīd mūsu iestādē ir 1530 audzēkņi, strādā – 32 profesionāli, sirdsgudri un jaunām idejām bagāti pedagogi un audzēkņu radošās darbības palīdz nodrošināt 24 tehniskie darbinieki. Tā ir mūsu iestādes dvēsele…..

Centra dvēselei ir savi parametri, kas nekad nemainīsies. Tad jau varētu teikt, ka nav paša Centra. Ko mēs saprotam ar Centra parametriem – tās ir vispārcilvēciskās vērtības, kas nosaka dzīves normu un tās kvalitāti, – Ticība, Cerība, Taisnīgums, Mīlestība, Humānisms, Sirdsapziņa. Varētu teikt – dzīvesveids “…..ar RJTC sirdī un dvēselē”.

Novēlu visiem RJTC audzēkņiem, pedagogiem un darbiniekiem nezaudēt ne minūti laika un darbojoties un strādājot  RJTC nodrošināt savu nākotnes intelektuālo kapitālu ar labām prasmēs, iemaņām un neatlaidīgi virzīties uz saviem mērķiem un katru dienu paveikt nedaudz vairāk par prasīto!!!

Cieņā,

Rīgas Jauno tehniķu centra direktore

Ramona Šmitiņa