Latviešu valoda

Skolotāja: Kristīne Mičule

Pulciņš bērniem ar vājām Latviešu valodas zināšanām un mazākumtautības bērniem.

Caur rotaļām un bērniem saistošiem uzdevumiem iemācamies un atceramies apkārt esošo priekšmetu, notikumu, sajūtu nosaukumus Latviešu valodā.

Dialogi un savstarpējās intervijas par bērnu interesējošām un izvēlētajām tēmām, lai praktizētu valodas pielietojumu.

Ar mazo pirmskolas grupu mācāmies burtus, to skaņas, pareizu izrunu un rakstību.

Dziesmas, dejas, dzejoļi ir tie, kas palīdz mums valodu izzināt. Izmantojot aktīvas un gudras spēles nostiprinām jaunu vārdu atcerēšanos un pielietojumu.

Pulciņā mēs kopā zīmējam, liekam puzles, rakstam kartiņas, izkustamies un reizēm arī uzdziedam.

Uzņem audzēkņus divās grupās:

Pirmsskola 5-6;

Skolas vecuma 7-14 gadi;

Nodarbības notiek Bauskas iela 88, 201. kabinets