Arduino

Skolotāja: Kristīne Mičule

Mūsdienās roboti un robotizēti priekšmeti kļūst ar vien vairāk par ierastu lietu un vairs nav pārsteigums, tāpēc kopā mācīsimies tos veidot un programmēt.

Nodarbībās veidosim izpratni par algoritmiem un to pielietošanu, lai panāktu sev vēlamo rezultātu.

Pulciņa ietvaros mācīsimies programmēt Arduino mikrokontroliera plati, tā lai ierīces veic mums nepieciešamās darbības vai nolasa datus no pievienotiem sensoriem un attēlo tos.

Ieprogrammēt dažādu veidu luksoforus, mašīnas sensorus un braucošas iekārtas būs elementāri jau pēc dažiem apmācības mēnešiem.

Vajadzīgās priekšzināšanas – pamata prasmes datora lietošanā (ieslēgt/izslēgt , atvērt programmas, rakstīt tekstus ),  izprast un veikt matemātiskās funkcijas – reizināšana/dalīšana.

Pulciņā uzņem dalībniekus no 10 līdz 25 gadiem

Nodarbības notiek Bauskas ielā 88, 405. un 408.kabinetā