Pūķu modelisms

Skolotājs: Sergejs Timofejevs

Pūķu modelisma pulciņā bērni un jaunieši apgūst spējas un iemaņas patstāvīgi izgatavot un vadīt dažādu modeļu, veidu un izmēru lidojošus gaisa pūķus. Modeļi tiek izgatavoti no dažādiem materiāliem, tos apstrādājot ar sadzīvē atpazīstamiem instrumentiem un ierīcēm.Pulciņa audzēkņi piedalās valsts un vietēja mēroga sacensībās un pasākumos.

Pulciņā uzņem dalībniekus no 7 līdz 25 gadiem

301. kabinets

puukji