Droni

Radiovadāmie lidmodeļi, dronu modelisms

Skolotājs: Ģirts Spēlmanis

Dronu pulciņa nodarbībās audzēkņi apgūst iemaņas dronu būvēšanā, labošanā, apgūst elektronikas pamatzināšanas, mācās izmantot dažādus instrumentus, apgūst lodēšanas pamatus. Pulciņa nodarbībās izstrādā plānu drona uzbūvei, to realizē, apgūst arī praktiskas iemaņas dronu simulātorā un dzīvē.

Ar izgatavotajiem droniem piedalās gan vietējās, gan starptautiskās sacensībās, un pasaules kausa posmos.

Uzņem dalībniekus no 8 – 25 gadiem.

Bauskas iela 88, 406. kabinets