Droni

Radiovadāmie lidmodeļi, dronu modelisms

Skolotājs: 

Dronu pulciņa nodarbībās audzēkņi apgūst iemaņas dronu būvēšanā, labošanā, apgūst elektronikas pamatzināšanas, mācās izmantot dažādus instrumentus, apgūst lodēšanas pamatus. Pulciņa nodarbībās izstrādā plānu drona uzbūvei, to realizē, apgūst arī praktiskas iemaņas dronu simulātorā un dzīvē.

Ar izgatavotajiem droniem piedalās gan vietējās, gan starptautiskās sacensībās, un pasaules kausa posmos.

Uzņem dalībniekus no 10 – 25 gadiem.

Bauskas iela 88, 406. kabinets