Kuģu modelisms

Skolotājs: Zigurds Millers

Kuģu modelisma pulciņā bērni un jaunieši apgūst spējas un iemaņas patstāvīgi izgatavot un vadīt dažādu modeļu, veidu un izmēru kuģu, jahtu un ātrumlaivu modeļus. Modeļi tiek izgatavoti no dažādiem mūsdienīgiem materiāliem un tiek darbināti ar gumijas, iekšdedzes, tvaika un elektriskajiem dzinējiem, vai stumti uz priekšu ar vēja spēku. Pulciņa audzēkņi piedalās valsts un vietējā mēroga sacensībās un pasākumos.

Pulciņā uzņem dalībniekus no 7 līdz 25 gadiem.

  1. kabinets
 
kugi