Lidmodelisms

Brīvlidojošie lidmodeļi

Skolotājs: Viktors Rošonoks

Apgūst intereses un spējas modelēšanā, konstruktīvu domāšanu un  tehniskās jaunrades pieredzi. Apgūst darba prasmes, strādājot ar dažādiem materiāliem, lietojot sadzīvē izmantojamus instrumentus, darbarīkus un tehniku. Katrs pulciņa audzēknis izgatavo atbislstoši savām spējām dažādus lidmodeļus. Audzēkņi piedalās dažāda mēroga valsts un starptautiskās sacensībās.

Uzņem dalībniekus no 7 – 25 gadiem

Bauskas iela 88, 117. kabinets