Papīra plastikas dizains

Skolotāja: Anita Zīverte

Audzēkņi, izmantojot papīru kā modelēšanas materiālu, iepazīstas ar tā daudzveidīgajām īpašībām un iespējām. Pulciņā ir iespēja apgūt ne tikai origami, kolāžu, mozaīku veidošanu, papje-maše tehniku, telpisku piekšmetu izgatavošanu, bet arī rasēšanas pamatus. Bērni, strādājot ar papīru, kartonu, putu kartonu, papīra masu, līmi, plastilīnu, krāsām u.c materiāliem, attīsta izdomu, fantāziju, precizitāti, telpisko domāšanu un koncentrēšanās spējas.

Uzņem dalībniekus no 7 – 25 gadiem.

Bauskas iela 88, 401. kabinets

papira_plastika_rjtc