WE DO Robotika

Skolotāja: Evija Kreitenberga

LEGO WeDo robotikas nodarbībās mēs būvējam dažādus robotus (sacīkšu mašīnas, spiegus, sumo cīkstoņus, karuseļus, zemestrīces, dzīvniekus u.c.) no lego klucīšiem un veidojam tiem programmas uz datoriem, lai mūsu roboti var braukt, iet, lēkt, griezties un arī piedalīties sacensībās un cīņās.

Uzņem dalībniekus no 6 līdz 12 gadiem

405. kabinets

Maksa – 5 eiro mēnesī