Mazais dabas pētnieks

Skolotājs: Lilita Svirževska 

Pulciņa nodarbībās audzēkņi:  

  •  klausīsies dabu un par dabu; 
  •  vēros un attēlos dabu;  
  •  modelēs dabu (no dabas materiāliem, papīra, plastilīna, Lego klučiem);  
  •  izspēlēs dabu; 
  •  eksperimentēs… 

Uzņem dalībniekus no 3 – 6 gadiem

Nodarbības notiek Ernestīnes ielā 8a

Pieteikšanās nodarbībām – lsvirzevska@edu.riga.lv