LEGO

Skolotājs: Laura Timša

Nodarbībās audzēkņi:  

  • radoši darbojas ar LEGO, būvējot, eksperimentējot un radot telpiskus un plaknes tēlus;   
  • iepazīst pasauli (dzīvo dabu, tehniku, fantāzijas tēlus, arhitektūru), kurā dzīvojam un atainojam to no LEGO klučiem;
  • realizē savas radošās idejas un darbojas “soli pa solim” pēc instrukcijas;  
  • piedalās konkursos un izstādēs.

Uzņem dalībniekus no 3-12 gadiem

Nodarbības notiek Ernestīnes ielā 8a, Mazajā klasē

Pieteikšanās: ltimsa@edu.riga.lv, 29352108