Netradicionālie rokdarbi

Skolotāja: Dace Gaile

Pulciņa audzēkņi iegūst zināšanas, prasmes un iemaņas pērlīšu vēršanā, izgatavo  savus radošos darbus un mācās novērtēt arī citu pulciņa audzēkņu veikumu. Dalībnieki piedalās dažādās radošās darbnīcās, skatēs un izstādēs.

Uzņem dalībniekus no 5 līdz 25 gadiem.

Bauskas iela 88, 304. kabinets