Lidmodelisms (planieri)

Radio vadāmie planieru modeļi.

Skolotājs: Sergejs Timofejevs

 Lidmodeļu pulciņā bērni un jaunieši apgūst iemaņas un pilnveido spējas patstāvīgi izgatavot un vadīt lidmodeļus. Modeļu izgatavošanā izmantojam specifiskus materiālus, piemēram, visvieglāko koku pasaulē – balsu u.c. Pulciņa pamatvirziens – radio vadāmie planieri. Planierim nav dzinēja,  tas  lido izmantojot gaisa straumes. Pulciņa audzēkņi piedalās dažādās sacensībās un pasākumos.

Uzņem dalībniekus no 8 līdz 25 gadiem.

301. kabinets