Vides eksperimenti

Skolotājs: Lilita Svirževska

Pulciņā tiek veikti dažādi dabaszinātņu eksperimenti. No vienkāršiem materiāliem tiek izgatavotas zinātniskās rotaļlietas, ar kurām var veikt eksperimentus arī mājās. Pulciņa audzēkņi regulāri piedalās dažādos ar vidi saistītos konkursos. 

Uzņem dalībniekus no 5- 16 gadiem

Nodarbības notiek Ernestīnes ielā 8a

Pieteikšanās: lsvirzevska@edu.riga.lv