Video jaunrade un montāža

Skolotājs: Zita Krišjānova

Uzņemam audzēķnus no 10 līdz 25 gadiem.

Bauskas iela 88, 410.,412. kabinets