Zooloģijas pulciņš “Dabas draugi”

Skolotājs: Guna Bagrade

Nodarbībās audzēkņi varēs: 

  • izzināt dzīvnieku pasaules daudzveidību un izprast tās likumsakarības;  
  • mācīties saudzēt, iemīlēt un novērtēt dabu; 
  • veikt praktiskus un radošus darbus; 
  • doties ekskursijās un piedalīties dažādos pasākumos. 

Uzņem dalībniekus no 7 – 11 gadiem

Nodarbības notiek Dabas muzejā

Pieteikšanās: gbagrade@edu.riga.lv