LEGO Robotika RJTC – 2014 rezultāti

Rīgas Jauno tehniķu centrā 15.martā norisinājās „LEGO Robotikas” sacensības. Sacensībās piedalījās dalībnieki vecumā no 11 līdz 15 gadiem no dažādām vispārējās un interešu izglītības iestādēm.

Pirmie dalībnieki bija ieradušies jau krietnu laiku pirms sacensību sākuma, ieinteresēti un satraukti, azarta sajūtu vadīti. Vairāki dalībnieki sākotnēji bija koncentrējušies tikai uz LEGO sumo disciplīnu un nebija plānojuši piedalīties līnijsekotājā, bet tad savu lomu nospēlēja azarts, jo abu robotu bāzes konstrukcijas ir līdzīgas, tām mainot programmatūru un pielāgojot sensorus, veiksmīgi var startēt abās disciplīnās ar vienu un to pašu robotu.

Kā jebkurās sacensībās, arī LEGO roboti tika svērti un mērīti, lai to ārējie gabarīti un svars nepārsniegtu sacensību nolikumā norādītos. Daudzi roboti neatbilda izstrādātajiem noteikumiem, lai arī robotu autori bija ļoti centušies, tāpēc nācās tos labot.

Līnijsekotāja disciplīnā visi dalībnieki tika vērtēti vienā grupā, jo netika konstatētas krasas robotu atšķirības. Vislielākais  dalībnieku skaits bija LEGO sumo disciplīnā. Lai sacensību dalībnieki gūtu lielāku cīņu pieredzi un katram būtu iespēja savstarpēji sacensties, dažādu grupu audzēkņi tika salikti vienā grupā. LEGO sumo disciplīnā startēja 15 komandas. Tas nozīmē, ka sacensību dienā dalībnieki kopā aizvadīja 105 cīņas, kas ir liels skaitlis šāda veida sacensībās.

Iegūtie rezultāti

Līnijsekotāja disciplīna:

  1. Daniels Tikačovs – Rīgas 13. Vidusskola;
  2. Raels Lasmanis – Rīgas Jauno tehniķu centrs;
  3. Rūdolfs Lūriņš – Rīgas Jauno tehniķu centrs.

LEGO sumo disciplīna līdz 1200g:

  1. Māriņš Zemlītis – Siguldas Jaunrades centrs;
  2. Andrejs Koreņiks, Ivars Voznovičs – BJC Altona;
  3. Toms Bergfelds – BJC Altona.

LEGO sumo disciplīna virs 1200g un kopvērtējumā:

  1. Kitija Ķirķele – Siguldas Jaunrades centrs;
  2. Kaspars Krievs – Siguldas Jaunrades centrs;
  3. Daniels Tikačovs – Rīgas 13. vidusskola.

Liels paldies audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem par izturību audzēkņu sagatavošanā! Paldies RJTC skolotājam  Edgaram Zīvertam par labi sagatavotām sacensībām!

Share This Post On
468 ad