Spītējot karstumam…

🔬Pēti un eksperimentē dalībnieki izvēlējās mācību gadu noslēgt ar mācību ekskursiju “Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzā”, apmeklējot vides izziņas centru Botania un oranžēriju.

☀️Spītējot karstumam, Pēti un eksperimentē dalībnieki cītīgi pildīja dažādus uzdevumus par augiem, parādot esošās zināšanas, kas apgūtas pulciņa laikā, kā arī uzzinot un apgūstot daudz jauna, jo Botania centra darbinieki ir parūpējušies par daudzpusīgiem, jēgpilniem uzdevumiem, kas ļauj iepazīt 🪴augu pasauli no saknēm līdz pat sēklām.

Pulciņa dalībniekiem komandās bija jāatrod ekspozīcijās atbildes uz dažādiem jautājumiem.

🪴Oranžērijas plašā augu klāsta iepazīšanai, pulciņa dalībniekiem bija jāmeklē augi, kas sākas ar viņu vārdu pirmajiem burtiem. Tās izvērtās par īstām sacensībām, jo augu ir tik daudz un jāpaspēj aplūkot ne tikai ērkšķi, milzu lapas un košie ziedi, bet arī to nosaukumi

Share This Post On
468 ad