Satiec entomologu!

20.04.2024. RJTC “Dabaszinību skolā”, Ernestīnes ielā 8a.

20.aprīļa rīts RJTC Dabaszinību skolā, Ernestīnes ielā 8a bija ļoti darbīgs. Vides izziņas konkursa “Kukaiņu noslēpumi” dalībniekiem bija speciāla balva- pasākums “Satiec entomologu!” no konkursa sadarbības partnera- Latvijas Entomoloģijas biedrība.

Dalībnieki uzzināja no Latvijas Entomoloģijas biedrības pārstāvēm: Rūtas Starkas un Betijas Rubenes par entomologa profesiju, darba ikdienu, pienākumiem un karjeras iespējām.

Teorētiskajā nodarbībā dalībnieki apliecināja savas zināšanas par kukaiņiem, par kuriem izgatavoja zinātniskos plakātus. Kopīgi ar entomoloģēm pārrunāja kukaiņu kārtas un kā tās atšķiras no citiem bezmugurkaulniekiem, kā arī guva ieskatu par vēsturiskajiem kukaiņiem Latvijā un kā mainījusies kukaiņu izplatība mūsdienās, spriežot par faktoriem, kas to ietekmē.

Dalībniekiem bija iespēja aplūkot dažādus  izziņas avotus, mācību ekspozīcijas un aplūko prusaku kārtas pārstāvjus, nosakot to sugas un dzimumu. Pasākumā varēja tuvumā apskatīt un paglaudīt Madagaskaras šņācējprusaku un miroņgalvas prusaku. Praktizēties bezmugurkaulnieku meklēšanā, nosakot vietas, kur visbiežāk tos novērot, veic atrasto paraugu izpēti un sugu uzskaiti aukstajā siltumnīcā. Tur sastapa mitrenes, sliekas un simtkājus. Bērni un jauniešu uzzināja kā var atšķirt simtkājus no tūkstoškājiem.

Pasākumā dalībnieku uzzināja par kukaiņu ķeršanas un izpētes metodēm, kā arī praktiski darbojās skolas teritorijā. Pielietojot 4 metodes: noņemot augsnes paraugus un sijājot tos;

tverot kukaiņus kukaiņu lamatās; izmantojot ķeršanas tīkliņu, dalībnieki, speciālistu vadībā, noteica kādi kukaiņi un bezmugurkaulnieki sastopami skolas siltumnīcā un dārza teritorijā. Izdevās notvert kameņu karalieni, kas meklēja izdevīgu vietu pazemes alas izveidei starp gardajām bergēnijām.  Par spīti vēsajam laikam, izdevās atrast arī mīkstblaktis, samtērcītes,  skudras un trūdodiņus, apspriežot arī kukaiņu ķeršanas ētiku.

Pasākuma dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās un apliecināja iegūtās zināšanas, veidojot zinātniskos plakātus. Bērni un jaunieši azartiski apguva kukaiņu ķeršanas un pētīšanas metodes, kas noderēs nākotnes pētījumiem.

Madara Kalniete, Rīgas Jauno tehniķu centra, Rīgas pilsētas vides interešu izglītības metodiķe

Share This Post On
468 ad