STEM diena RJTC!

💡Lai sekmētu bērnu un jauniešu izpratni un zināšanas par inženierzinātnēm un dabaszinātnēm, kā arī motivētu viņus ar tām saistīt savu dzīvi, RJTC organizē STEM 🔬🔭🧪🤖💻🪴🔋⚙️🪚dienas – apzinoties izglītības kritiski nozīmīgo lomu un izaicinājumus, īstenojam dažādas aktivitātes, lai radītu vienlīdzīgas iespējas bērniem un jauniešiem no dažādām Rīgas vietām apmeklēt STEM ārpusskolas aktivitātes Bauskas ielā 88 un Ernestīnes ielā 8A.

Mācām bērniem un jauniešiem šīs šķietami sarežģītās lietas vienkāršā un aizraujošā veidā!

💡Nāc! Iepazīsti mūsu pulciņus un skolotājus!

💡Nāc! Darīsim visi kopā interesantas un aizraujošas lietas!

💡Nāc! Mēs gaidīsim tieši TEVI!

Share This Post On
468 ad