LEPOJAMIES

Lai popularizētu interešu izglītības pedagogu labo praksi un sekmētu mūsdienīgu, daudzveidīgu un inovatīvu interešu izglītības mācību metožu pilnveidi, veicinot metodisko materiālu izstrādi, pedagogu radošo domāšanu, savstarpējo mācīšanos un lietpratību, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru organizēja Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu metodisko materiālu skati.

2023. gadā skatei tika iesniegti 17 darbi dažādās jomās – apkopotas un iesniegtas metodiskās izstrādnes, mācību līdzekļi, mācību, audzināšanas, organizatoriskā darba un citi interešu izglītības atbalsta materiāli. Rīgas Jauno tehniķu centru šajā gadā pārstāvēja 2 interešu izglītības pulciņu skolotājas – Lilita Svirževska un Indra Siksaliete.

Metodisko materiālu skate noslēdzās 6. decembrī ar svinīgu apbalvošanu VEF Kultūras pilī.

Indras Siksalietes digitāli interaktīvais mācību līdzeklis “Mākslīgā intelekta rīki mācību procesa plānošanai” tika atzīts par labāko darbu nominācijā “Inovatīvie mācību līdzekļi un rīki interešu izglītībā”!

Lilitas Svirževskas un Indras Siksalietes kopdarbs – metodiskā izstrādne “Vides izziņas konkurss “Gudrās pūces olimpiāde”” tika atzīts par labāko darbu nominācijā “STEM interešu izglītībā”, kā arī tika atzīst par vērtīgāko darbu, tam piešķirot godpilno 1. vietu Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē 2023!

PALDIES Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam un Rīgas Interešu izglītības metodiskajam centram par skates organizēšanu, kā arī Lilitai Svirževskai un Indrai Siksalietei par interešu izglītības popularizēšanu un ieguldīto darbu metodisko materiālu izstrādē!

Share This Post On
468 ad