“Mazā pūces skola” uzņem audzēkņus

Pirmsskolas bērnu estētikas skolā “Mazā pūces skola” ir sākusies 3-5 gadus vecu audzēkņu uzņemšana jaunajam mācību gadam jautrām, izzinošām nodarbībām visas nedēļas garumā! 

Rīgas Jauno tehniķu centrs ir Rīgas pašvaldības finansēta interešu izglītības iestāde, kuras estētikas skolā “Mazā pūces skola” jau 10 gadus darbojas pirmsskolas vecuma bērni no 3-5 gadu vecumam (kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi).

Estētikas skola piedāvā daudzveidīgas nodarbības: valodas attīstība, lego, zīmēšana un gleznošana, ritmika/sports, keramika, angļu valoda.

Esam pārliecināti, ka ne mazāk svarīgs par rezultātu ir darba process, tādēļ nodarbībās attīstām griešanas, līmēšanas, zīmēšana, krāsošanas prasmes, darbojamies ar plastilīnu, dažādiem dabas materiāliem, apgūstam burtus, ciparus, nostiprinām izpratni par krāsām, pilnveidojam rokrakstu, kopīgi pārrunājam norises dabā, dalāmies pieredzē, atmiņās par dažādiem notikumiem, attīstām stāstītprasmi pēc attēla, prasmi atstāstīt dzirdēto pasaku vai stāstu, mācāmies tautasdziesmas un dzejoļus, skrienam, lecam, ejam rotaļās, dodamies uz teritorijā esošo labiekārtoto rotaļu laukumu, svinam svētkus, attīstām pašapkalpošanās prasmes, draudzējamies un darām vēl daudz un dažādu vecumam atbilstošu un bērnus saistošu nodarbju.

Nodarbības notiek katru darba dienu (2-3 stundas dienā) Rīgā, Bauskas ielā 88.

Skolā netiek nodrošināta diendusa un pusdienas, atbilstošos laikapstākļos dodamies pastaigās.

Estētikas skoliņā bērni darbojas kopā ar skolotājām un citiem bērniem (BEZ vecākiem).

Nodarbības notiek latviešu valodā.

Vecāku līdzmaksājums – 15 Eur/mēnesī.

Share This Post On
468 ad