Algoritmu meistars

Rīgas Jauno tehniķu centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi rīko informācijas tehnoloģiju konkursu “Algoritmu meistars”.

Konkurss tiek organizēts ar mērķi sekmēt skolēnu izpratni par datorikas un programmēšanas (Scratch) lomu ikdienā un veicināt interesi par informācijas tehnoloģijām, datoriku un programmēšanu kā nākotnes profesiju. Popularizēt datoriku un programmēšanu (Scratch), attīstot bērnu zināšanas par šo jomu.

Konkurss norisinās divās klašu grupās:

  • 1. – 3. klase
  • 4. – 6. klase

Konkurss notiek no 2023. gada 17. aprīļa līdz 2023. gada 15. maijam divās kārtās:

  • 1. kārta notiek neklātienē no 2023. gada 17. aprīļa līdz 2023. gada 25. aprīlim;
  • 2. kārta notiek klātienē Rīgas Jauno tehniķu centrā, Bauskas ielā 88, 2023. gada 11. maijā.  Šajā kārtā piedalās 1. kārtas katras klašu grupas 15 dalībnieki, kuri ir uzrādījuši labākos rezultātus.

Dalībnieku reģistrācija dalībai konkursā būs pieejama elektroniski vienlaicīgi ar 1. kārtas digitālajiem uzdevumiem 17. aprīlī, RJTC mājaslapā www.rjtc.lv

Konkursa nolikums

Laura Timša, Rīgas Jauno tehniķu centra izglītības metodiķe

Share This Post On
468 ad