Taupīsim enerģiju!

Energopolitikas pamatprincipi, kas jāievēro iestādes personālam un audzēkņiem:

  1. Jāseko, lai apkures sezonas laikā nebūtu nevajadzīgi atvērti logi un durvis. Jāievēro optimāls telpu vēdināšanas režīms.
  2. Darbinot elektriskās iekārtās, jāpārliecinās, ka tas nav ieslēgts ilgāk nekā nepieciešams.
  3. Izejot no telpām, apgaismojumam ir jābūt izslēgtam.
  4. Atstājot darba vietu, dators un monitors ir jāizslēdz. Īsa pārtraukuma gadījumā, datoram jābūt ieslēgtam gaidīšanas režīmā un ar izslēgtu monitoru.
  5. Ja iespējams, visās koplietošanas telpās kā primāro gaismas avotu izmanto dienas gaismu. Jāizvairās no pastāvīgas logu virsmu aizēnošanas.
  6. Nekavējoties jāziņo atbildīgajam darbiniekam par ūdens noplūdes vietām (bojāti ūdens maisītāji, tualetes podi u.c.), lai savlaicīgi veiktu remontdarbus.

Share This Post On
468 ad