“Gadskārtu svētki” – Mīķeļdiena

Rīgas Jauno tehniķu centra struktūrvienība “Dabaszinību skola” īsteno  projektu “Gadskārtu svētki”.

Rīgas Jauno tehniķu centrs aicina piedalīties projektā “Gadskārtu svētki”. Projekts tiek finansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu sadarbības līmenis, tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtība, kā arī veicināt Ukrainas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu iekļaušanu Latvijas sabiedrībā, pilnveidojot bērnu zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un latviešu valodu.

Mērķauditorija: pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni (5 – 11 gadiem) no Ukrainas un Latvijas.

Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar latviešu gadskārtu svētkiem: Jāņiem, Māras dienu, Miķeļdienu un Mārtiņdienu, kā arī izgatavot tematiskus suvenīrus dažādās vizuāli plastiskās mākslas tehnikās.

Projekta īstenošanas vieta un laiks: Rīgas Jauno tehniķu centra struktūrvienība “Dabaszinību skola”, Ernestīnes iela 8A, Rīgā no 2022. gada 2. maija līdz 2022. gada 24. novembrim.

Aicinām pieteikties uz Miķeļdienas radošajām darbnīcām, kas notiks 6. oktobrī no plkst. 17.00 līdz plkst. 19.50. Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar Miķeļdienas tradīcijām, ticējumiem, kā arī piedalīties stikla apgleznošanas un dekupāžas radošajās darbnīcās.

Pieteikšanās rakstot – ltimsa@edu.riga.lv vai zvanot – 29352108.

Vietu skaits ir ierobežots.

Projekta koordinatore

Laura Timša, Rīgas Jauno tehniķu centra izglītības metodiķe, ltimsa@edu.riga.lv

Share This Post On
468 ad