Iepirkums : „Degvielas piegāde Rīgas Jauno tehniķu centra vajadzībām”

Iepirkums : „Degvielas piegāde Rīgas Jauno tehniķu centra vajadzībām”

Rīgas Jauno tehniķu centrs  veic publisko iepirkumu “Degvielas piegāde Rīgas Jauno tehniķu centra vajadzībām”, identifikācijas Nr. RJTC 2022/2, turpmāk – Iepirkums. 

Iepirkuma priekšmets nav sadalīt daļās.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Plānotā līgumcena – 30130 EUR.

Pretendenti iesniedz piedāvājumus, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumiem Nr. 108 „Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” līdz 2022. gada 23.maijam plkst. 10:00.

Vija Voite, tālr. 20252145

Share This Post On
468 ad