Mēs LEPOJAMIES!

Lepojamies ar LEGO pulciņa audzēkņiem, kuri 2021.gada 14.oktobrī nenobijās un neierastā veidā piedalījās LEGO konstruktoru radošajā konkursā “Dziedādami, dejodami…”. Konkursu organizēja Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola un konkurss notika tiešsaistē platformā TEAMS.  RJTC dalībnieki pat nesatika viens otru, jo uz stundu par LEGO pulciņa mājvietu pārtapa arī dabas studijas un dronu nodarbību telpas (Paldies kolēģiem!).

Liels paldies kolēģiem, kuri palīdzēja risināt tiešsaistes pieslēgšanās jautājumus.

Paldies bērniem par radošu darbošanos un vecākiem par atbalstu! Mums izdevās!

Jānis Sēlis – atzinība

Marija Stefaņenkova – 3.vieta.

Rasa Virse – 2.vieta.

Atskaiti sagatavoja LEGO pulciņa skolotāja Vizma Virse

Share This Post On
468 ad