Interešu izglītības autorprogrammas

Rīgas Jauno tehniķu centra skolotāji strādā ar pašu izstrādātām un veidotām autorprogramām. Piedāvājam iepazīties ar dažām no tām.

 

Datorgrafika

Pulciņa audzēkņiem ir iespējas apgūt digitālos medijus un realizēt savas radošās idejas digitālā formātā. Mācību laikā tiek apgūtas datorgrafikas pamati, attēla kompozīcija.

Lakross, interkross

Lakross un intekross ir veids, kā patīkami, interesasnti un pilnvērtīgi pavadīt  brīvo laiku. Tas attīsta un veido jauniešos sportiskās īpašības, kolektīvismu, spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus, veidot pašvērtējumu.

Lidmodelisms (brīvlidojošie)

Īstenojot Lidmodelisma pulciņa programmu interešu izglītībā, var nodrošināt radošas, harmoniskas, intelektuāli bagātas personības veidošanos. Programma veido prasmi analizēt, salīdzināt, sintezēt.

 

Skaņu studija

Skaņu studijas  programma, papildus muzicēšanai, sniedz arī ieskatu par  instrumentiem un tehniku, ar ko ikdienā ir jāsaskaras.

Share This Post On
468 ad