Estētikas skoliņa “Mazā pūces skola” uzņem audzēkņus

Pirmsskolas bērnu estētikas skolā “Mazā pūces skola” joprojām uzņem audzēkņus no 3-5 gadiem, jautrām, izzinošām nodarbībām visas nedēļas garumā! 🙂

Esam Rīgas pašvaldības finansēta interešu izglītības iestāde, kuras estētikas skoliņā darbojas pirmsskolas vecuma bērni no 3-5 gadu vecumam (kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi).

Estētikas skola piedāvā šādas nodarbības: valodas attīstība, lego, zīmēšana un gleznošana, ritmika/sports, dabas studija.Nodarbības notiek katru darba dienu ~10.00 – 13.00.

Nodarbībās attīstām griešanas, līmēšanas, zīmēšana, krāsošanas prasmes, darbojamies ar plastilīnu, dažādiem dabas materiāliem, mācāmies burtus un tiem atbilstošos simbolus, ciparus, nostiprinām izpratni par krāsām, pilnveidojam rokrakstu, kopīgi pārrunājam norises dabā, dalāmies pieredzē, atmiņās par dažādiem notikumiem, attīstām stāstītprasmi pēc attēla, veidojam stāstījumus ar konkrētiem sākumburtiem, attīstām prasmi atstāstīt dzirdēto pasaku vai stāstu, mācāmies tautasdziesmas un dzejoļus, skrienam, lecam, ejam rotaļās, dodamies uz teritorijā esošo labiekārtoto rotaļu laukumu, svinam svētkus un darām vēl daudz un dažādu vecumam atbilstošu un bērnus saistošu nodarbju.

Nodarbības notiek latviešu valodā.

Estētikas skoliņā bērni darbojas kopā ar skolotājām un citiem bērniem (BEZ vecākiem).

Netiek nodrošināta diendusa un pusdienas, atbilstošos laikapstākļos dodamies pastaigās.

Vecāku līdzmaksājums: 10 Eur MĒNESĪ!

Papildus iespēja apmeklēt arī angļu valodas nodarbības: 5 Eur MĒNESĪ!

Sīkāka info privāti! Rīga, Bauskas iela 88.www.rjtc.lv

Share This Post On
468 ad