Vizuālās mākslas konkursa “Laikmetīgā māksla. Nākotnes grāmata” digitālā izstāde

Piedāvājam Jums iespēju aplūkot Rīgas Jauno tehniķu centra organizēto vizuālās mākslas konkursa “Laikmetīgā māksla. Nākotnes grāmata” digitālo izstādi, kas klātienē ir aplūkojama arī Rīgas Jauno tehniķu centrā, Bauskas ielā 88 no 21. aprīļa līdz 21. maijam. Izstādē piedalās 40 jaunie mākslinieki no 7 mācību iestādēm.

Grāmata nav tikai neperiodisks iespieddarbs kodeksa formā ar muguriņā sastiprinātām lapām. Grāmata ir arī mākslas darbs – gan vizuāls, gan literārs. Grāmata var būt draugs, skolotājs, logs uz citu pasauli… Digitalizācijas un tehnoloģiju laikmetā tā it kā zaudē savu statusu. Aktuāla kļūst grāmatu saglabāšana, tradicionālā un laikmetīgā sadarbība un sintēze, tāpēc interesanti uzzināt, kā nākotnes grāmatu redz bērni un jaunieši. 

Konkursa “Laikmetīgā māksla. Nākotnes grāmata” dalībnieki iepazinās ar grāmatu mākslas tradīcijām un laikmetīgās mākslas ietekmi grāmatu dizainā Latvijā un pasaulē, kultūras mantojuma un moderno tehnoloģiju sintēzi grāmatu mākslā. Iegūto informāciju un iespaidus izmantoja, veidojot radošos darbus –  nākotnes grāmatas vīzijas – dažādās vizuālās mākslas tehnikās.

MĀKSLINIEKU DARBI

Jaunie mākslinieki attēlojuši nākotnes grāmatu vāku dizainu, vīzijas par nākotnes grāmatu formu un tematiku, nākotnes grāmatu lasītājus, lasīšanas veidu, telpu un vidi. Konkursa darbos sastopami gan tradicionāli grāmatu veidoli, gan modernu tehnoloģiju un fantastisku tēlu kombinācijas.

Share This Post On
468 ad