Noslēdzies projekts “Tikšanās vieta – dārzs”

Rīgas Jauno tehniķu centra Dabaszinību skolas teritorijā, Ernestīnes ielā 8A, no 5.augusta līdz 6.novembrim norisinājās projekts “Tikšanās vieta – dārzs”. Projekts tika realizēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.  

Projekta mērķis bija veicināt Āgenskalna un tā tuvējo apkaimju senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām, bez kustību traucējumiem kopīgas fiziskās aktivitātes, zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošinās viņu sociālo integrāciju un dos ieguldījumu saliedētas sabiedrības veidošanā.     

 Pirmajā projekta tikšanās reizē, (5.augustā) kopā bija sanākušas divdesmit burvīgas dāmas. Viņas tika iepazīstinātas ar projekta norisi un plānotajām aktivitātēm un nodarbībām.

RJTC agronome vada ekskursiju pa dārzu
RJTC agronome vada nodarību par “Augu daudzveidību un nozīmīgākais to audzēšanā”.
Pirmo nodarbību ietvaros tika spēlētas dažādas galda spēles par augu daudzveidību.
Katra projekta dalībniece iestāda sev krizantēmu podiņā. 

Sākot ar 10.augustu līdz 12. oktobrim katru pirmdienu un  piektdienu projekta dalībnieces darbojās RJTC dārzā kopā ar agronomi un dārznieci. Dalībnieces veica dažādus dārza darbus, piemēram, ravēja, grieza dažādas puķes un sagatavoja tās kaltēšanai. Darbojoties kopā projekta dalībnieces varēja uzdod sev interesējošus jautājumus par augiem, to kopšanu un audzēšanu agronomei.  

Darbs dārzā
Puķu griešana

Starplaikā starp darbošanos dārzā dalībniecēm bija tējas pauzes, kuru laikā tika informētas par aktualitātēm projektā un tika apspriestas projekta dalībniekiem interesējošas tēmas, piemēram, par pensijām, par citām brīvā laika iespējām, par ekskursijām un lekcijām u.c.

Tējas pauze

Tējas pauzēs dalībniekiem bija iespēja arī dejot līnijdejas, ko vadīja viena no projekta dalībniecēm.

Līnijdejas – skats no augšas

Projekta ietvaros notika dažādas izzinošas un praktiskās nodarbības:

 • Gleznošana dabā
 • Garšaugu un telpaugu audzēšana, to kopšana
 • Ziedu dāvināšanas tradīcijas. Pušķu gatavošana
 • Telpu rotāšana. Kompozīcijas. Ziedu dažādi nostiprināšanas veidi
 • Pasākumu rotājumi. (Dalībnieki piedalīsies Dārza svētku rotājumu izgatavošanā.)
 • Lapu dekori
 • Ziemassvētku rotājumi Adventes vainags

Projekta ietvaros 2. septembrī notika Dārza svētki

Šie svētki bija projekta dalībniekiem un viņu lūgtajiem viesiem – ģimenes locekļiem un draugiem, kā arī Āgenskalna un tuvējās apkārtnes amatniekiem, kas tirgoja savus darinātos rokdarbus un mākslas darbus.

Amatnieku gadatirgus

Dārza svētkos bija iespēja aplūkot fotoizstādi par projekta norisi, kā arī piedalīties ekskursijā pa dārzu un spēlēt dažādas galda un kāršu spēles par augiem.

Svētku ietvaros uzstājās Āgenskalna baptistu draudzes koris ar dziesmām.

Koncerts

Kā arī projekta “Tikšanās vieta – dārzs” dalībnieki priecēja viesus ar līnijdejām.

Līnijdejas

Dārza svētku noslēgumā ciemiņi tika cienāti ar vakariņām, kas tika gatavotas uz ugunskura. 

Projekta koordinatore Laura cienā ar kāpostiem

Atsauksmes no dalībniekiem:

 • “Patīkami, silti, radoši, vērtīgi”
 • “Man tas bija ļoti aktuāli, jo iepriekš par dārzkopību zināju ļoti maz, bet tagad esmu uzzinājusi daudz ko interesantu. Ļoti organizēts darbs. Viss bija visaugstākajā līmenī.”
 • “Būtu labi nākošo gadu atkārtot un turpināt iesākto projektu.”
 • “Izglītojoši, gudri, interesanti padomi. Nākošajā gadā atkārtot, lūdzu.”
 • “Gribas turpināt. Liels paldies par jaunām zināšanām. Super speciālisti.”
 • “Liels paldies par projektu.”

Ceram turpināt projektu un tikties nākošajā gadā!

Atskaiti sagatavoja Rīgas Jauno tehniķu centra metodiķe Laura Timša

Share This Post On
468 ad