Informējam

Dokumentu sadaļā esam publicējuši iekšējos noteikumus, interešu izglītības procesa organizēšanā, nodrošinot Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanu.

rjtc

Share This Post On
468 ad