Ziedkopu veidi un ziedu dažādība floristikā

Spied šeit: Metodiskais materiāls

1. Ziedkopu veidi un ziedu dažādība floristikā

2. Sasniedzamie rezultāti 

  • Klasificē ziedus pēc to formas un ziedkopas.
  • Modelē ziedus un ziedkopas no dabas materiāliem.
  • Prot sameklēt un ievietot prezentācijā ziedkopām atbilstošu ziedu attēlus un to nosaukumus, izmantojot interneta resursus vai paša fotogrāfijas.

3. Darba apraksts 

  1. Modelē no dabas materiāliem  3 dažādas ziedkopas, nemot vērā ziedkopas uzbūves elementus. Ievēro precizitāti. 
  2. Nofotografē izveidotos ziedkopu modeļus.
  3. Ievieto attēlus Google prezentācijā, katru savā slaidā un papildini ar informāciju, kā dots paraugā.
  4. Internetā atrodi ziedkopām atbilstošu 2-4 ziedu attēlus un ievieto prezentācijā, kā dots paraugā. Internetā atrastiem attēliem pievieno nosaukumus un atsauces – interneta saites (publicēšanas ētika).


Share This Post On
468 ad