RJTC darbojas atbalsta personāls – sociālais pedagogs!

RJTC darbojas atbalsta personāls – sociālais pedagogs!
Pieņemšanas laiks:
C. 12.00 – 20.00 vai individuāli vienojoties pa tālruni 67686652

Share This Post On
468 ad