Tematiskās nodarbības

Rīgas Jauno tehniķu centrs

Dabaszinību skola

piedāvātās tematiskās nodarbības

Ernestīnes ielā 8 A, plkst. 09.00 līdz 13.00

(Iepriekš piesakoties)

(Tel. : 67617732; metodiķe – 28327273)

1. Elektriskās ķēdes. Elektroniskie konstruktori. Skolēni saslēdz virknes un paralēlo slēgumu. Izmantojot elektroniskos konstruktorus, skolēniem ir iespēja saslēgt dažādus slēgumus pēc shēmām (180 shēmu veidi) (1.-6.kl.)

2. Kustība un berze. Skolēniem ir iespēja aizpildīt darba lapas par palielinātu un samazinātu berzi, par situācijām, kur berze ir derīga vai kaitīga. Praktiski tiek izgatavoti vienkārši modeļi, kur var novērot kustību un berzi darbībā. (4.-6.kl.)

3. Magnēti. Skolēni veic eksperimentus ar magnētiem un dzelzs skaidiņām, noskaidro, kādus priekšmetus magnēti pievelk, vēro magnētisko lauku. Ir iespēja darboties ar magnētisko konstruktoru. (1.-6.kl.)

4. Gaisma. Spoguļi. Optiskās ilūzijas. Skolēni veic eksperimentus ar spoguļiem. Tiek izgatavotas vienkāršas rotaļļietas ar optiskajām ilūzijām. (1.-6.kl.)

5. Skaņa. Skolēniem tiek demonstrēts, kā izplatās skaņa. Tiek izgatavoti vienkārši skaņas instrumenti. (1.-6.kl.)

6. Ieži un minerāli. Skolēni iepazīstas ar minerālu un iežu kolekciju. Tiek veikts uzdevums par minerālu un iežu izmantošanu. Ir iespēja izveidot vulkāna modeli (sodas un etiķa vulkāns). (3.-6.kl.)

7. Ārstniecības augi un indīgie augi. Skolēni uzzina par izplatītākajiem ārstniecības augiem, par to pareizu vākšanu, drogu uzglabāšanu un lietošanu. Tiek iepazīti ārstniecības augi pēc drogām. Tiek iepazīti Latvijas savvaļas indīgie augi. Ir sagatavotas darba lapas ar uzdevumiem (3.-6.kl.).

8. Zinātnes rotaļlietas. Skolēni izgatavo vienkāršus lidmodeļus, līdzsvara rotaļlietas, skaņas instrumentus no dažādiem materiāliem. Lietu otrās dzīves piemēri. (1.-4.kl.)

9. Augu noteikšana. Nodarbības laikā, izmantojot vienkāršus ilustrētus augu noteicējus, skolēni atpazīst augus. Tiek izmantoti pašu ievāktie augi, augu herbāriji, augu fotogrāfijas. Tiek noteikti arī koki pēc lapām un pēc zariem un pumpuriem . (4.-6.kl.)

10. Vielu blīvums. Tiek veidoti cukura blīvuma stabi mēģenēs, izmantojot dažādas koncentrācijas iekrāsotu cukura sīrupu (3.-6.kl.)

11. Interaktīvā siltumnīca. Skolēni veic uzdevumus par telpaugiem skolas siltumnīcās, aizpildot darba lapas. (3.-6.kl.)

12. Vides spēles. Skolēni iepazīst bioloģisko daudzveidību, spēlējot interesantas spēles par augiem un dzīvniekiem, barības ķēdēm. ( 1.-6.kl.)

Videi draudzīgs dzīvesveids

(Sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu)

1. Pārtika. Patēriņš. Atkritumi. 

Nodarbībā tiks runāts par pārtikas izcelsmi, pārtikas produktu izvēli un patēriņu. Piemēram: Kā tiek audzēta pārtika? Cik tāls ceļš atsevišķiem produktiem jāveic līdz mūsu šķīvim? Garās un īsās pārtikas piegādes ķēdes. Galvenās ietekmes uz vidi.  Labie piemēri? Kāds tam sakars ar to, kādas izvēles veicam veikalā? Cik atbildīgi pret pārtiku esam mājās? Nodarbība ietver teorētisko un praktisko daļu (radošais darbs vai spēle). Tēmu var pielāgot vecumiem 1.-6. klasei.  


2. Uzvedība dabā: Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes! 

Nodarbībā bērni uzzinās par septiņiem zelta likumiem, kā uzvesties dabā. Atkritumi nav vienīgais piesārņojums un traucējums ekosistēmām.  Ja nodarbība ilgs 90 minūtes, uzvedības modeļu skaidrojuma kontekstam tiks apskatīts arī bioloģiskās daudzveidības jautājums, ekosistēmas. Nodarbība ietver teorētisko un praktisko daļu (radošais darbs). Vecums: 1.-6. klase.

 3. Baltijas jūra. Bioloģiskā daudzveidība, cilvēka ietekmes uz jūru, piesārņojums.

Nodarbībā tiks akcentēta Baltijas jūras unikalitāte (ģeogrāfiski, bioloģiski, ģeopolitiski), īsi par bioloģisko daudzveidību, uzsvars uz cilvēku ietekmi uz jūru (lauksaimniecība, rūpniecība, mājsaimniecības). Nodarbība ietver teorētisko un praktisko daļu (radošais darbs vai spēle). Tēmu var pielāgot vecumiem 1.-6. klasei.