Dabaszinību skola

100 dabas brīnumi 1.-9. klase

Zaļā pēda

Ķīmijas un dabas izpētes laboratorija

Visaptverošā ķīmija

Mazā bioloģijas universitāte

Praktiskā un eksperimentālā ķīmija

Bioķīmijas pulciņš 16-20 gadi

Cita ķīmija 8.-9. klase

Zooloģijas pulciņš “Dabas draugi”

Jauniešu vides klubs 10-25 gadi

Lietu otrā dzīve: 3-6 gadi un 1.-9. klase

Makšķerēšana dabā un telpā 1.-9. klase

Par Zemi, Sauli un mums

Puķkopības pulciņš 7-14 gadi

Vides eksperimenti

Vides spēļu pulciņš

Zoodārza Takuzinis

Keramikas pulciņš 4-25 gadi

Dabas rotaslietu pulciņš 4-25 gadi

Floristikas pulciņš

Zīmēšanas, gleznošanas un veidošanas pulciņš “Dabas studija” 4-25 gadi

Šūšanas pulciņš “Radi no jauna”

Daba. Dizains. Māksla

Stikla apgleznošanas pulciņš

Pirkstu valoda

Pētnieku Labrotorija

Botānikas pulciņš

Dabas sargi

Ceļojums ar augiem

Nākotnes uzņēmēji

Jauno ģeologu pulciņš